Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä %-osuus osakkeista
Lifa Air Environmental Technology Limited* 3 474 900 18,75

* Lifa Air Environmental Technology Limited on Lifa Air International Ltd:n toimitusjohtaja Benjamin Shumin määräysvaltayhteisö. Sisältyy ”Kaikki osakkeet yhteensä” määrään, mutta ei ”30 suurinta yhteensä” riviin. Tosi asiallisesti Lifa Air Environmental Technology Limited on Lifa Air Oyj:n kolmanneksi suurin omistaja, vaikka se ei taulukossa näy.