Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 1.1. –

31.12.2022

(Konserni)*

1.1. –

31.12.2021

(Konserni)

Liikevaihto 4 407 17 829
Käyttökate (EBITDA) -3 882 5 935
Käyttökate, % (EBITDA, %) -88,1% 33,3 %
Liikevoitto (EBIT) -6 469 5 223
Liikevoitto, % (EBIT, %) -146,8% 29,3 %
Tilikauden voitto -7 434 4 029
Nettovelka 8 260 5 695
Omavaraisuusaste, % 37,4% 44,4 %
Nettovelkaantumisaste, % 116,5% 83,0 %
Oman pääoman tuotto, % -147,2% 81,6 %

*  Tilintarkastamaton

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Tunnusluku Määritelmä tai laskentakaava
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate, % (EBITDA, %) = Käyttökate jaettuna liikevaihdolla x 100%
Liikevoitto, % (EBIT, %) = Liikevoitto jaettuna liikevaihdolla x 100%
Nettovelka = Korolliset velat vähennettynä rahoilla ja pankkisaamisilla
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla x 100%
Nettovelkaantumisaste, % = Nettovelka jaettuna omalla pääomalla x 100%
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto jaettuna omalla pääomalla x 100%