Keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 1.1. –

31.12.2023

(Konserni)*

1.1. –

31.12.2022

(Konserni)

Liikevaihto 3 521 4 407
Käyttökate (EBITDA) -2 875 -3 882
Käyttökate, % (EBITDA, %) -81,6 % -88,1%
Liikevoitto (EBIT) -5 608 -6 469
Liikevoitto, % (EBIT, %) -159,3 % -146,8%
Tilikauden voitto -4 225 -7 434
Nettovelka 7 544 8 260
Omavaraisuusaste, % 33,1 % 37,4%
Nettovelkaantumisaste, % 122,7 % 116,5%
Oman pääoman tuotto, % -62,6 % -147,2%

*  Tilintarkastamaton

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Tunnusluku Määritelmä tai laskentakaava
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate, % (EBITDA, %) = Käyttökate jaettuna liikevaihdolla x 100%
Liikevoitto, % (EBIT, %) = Liikevoitto jaettuna liikevaihdolla x 100%
Nettovelka = Korolliset velat vähennettynä rahoilla ja pankkisaamisilla
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla x 100%
Nettovelkaantumisaste, % = Nettovelka jaettuna omalla pääomalla x 100%
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto jaettuna omalla pääomalla x 100%