Puhtaan hengitysilman edelläkävijä

Pallas Air on puhtaan hengitysilman mahdollistavia ratkaisuja tarjoava teknologiayritys. Olemme edelläkävijä
puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä. Kilpailuetumme perustuu
käyttämiimme teknologioihin sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon.

Pallas Airin nykyinen liiketoimintakokonaisuus on syntynyt 1.11.2023 toteutetussa järjestelyssä, jossa Lifa Air Oyj hankki
Genano Oy Ab:n koko osakekannan. Pallas Airin tavoitteena on olla kilpailukyvyltään tehokas puhtaan ja terveellisen
ilman alalla toimiva yhtiö, jonka tuoteportfolio kattaa sekä kuluttajille että ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet ja palvelut.
Pallas Airin liiketoiminnan fokusalueet tuoteryhmittäin muodostavat ilmanpuhdistimet, energiatehokkaat ratkaisut sekä
ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Ilmanpuhdistimissa tavoittelemme kannattavaa ja hallittua kasvua, missä avainasemassa ovat niin kotitalouksille,
toimistoihin ja julkisiin tiloihin soveltuvat ilmanpuhdistimet kuin vaativiin kohteisiin soveltuvat ja korkeaa
suodatustehokkuutta tarjoavat ilmanpuhdistimet.

Energiatehokkaissa ratkaisuissa laitteidemme avulla teollisuuden asiakkaat voivat energiatehokkaasti poistaa tiloistaan
monia eri sisäilman epäpuhtauksia kuten pölyhiukkasia, nanokokoisia partikkeleita, haitallisia kaasuja ja eloperäisiä
bakteereja. Puhdistettu ilma voidaan kierrättää takaisin tiloihin, mikä johtaa säästöihin energiakustannuksissa.
Ilmanvaihtohygieniatuotteiden tuoteperheeseen kuuluu laaja valikoima ammattilaiskäyttöön suunnattuja harjakoneita,
alipaineistajia sekä kuvaamiseen ja tutkimiseen käytettäviä ilmanvaihtokanavien kamerarobotteja ja kuvauslaitteita.

Asiakkaitamme ovat muun muassa: Finnair Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Kesko Oyj, S-ryhmä, Huoltovarmuuskeskus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Deutsche Bahn -rautatieyhtiö, Nestlé S.A., Royal Canin, Tokmanni Group Oyj, MGM Resorts -hotelli- ja kasinoyhtiö, Suomen Puolustusvoimat sekä Würth Oy.

Missio

Missionamme on tuottaa puhdasta ja terveellistä ilmaa.

Visio

Visionamme on tarjota puhdasta ilmaa paikasta riippumatta