Mikael Rentto, (1967)

Mikaelilla on yli 20 vuoden monipuolinen ja kansainvälinen kokemus valmistavan teollisuuden perheyrityksen eri tehtävistä. Tehtäviin ovat kuuluneet niin tuotannon aloittamisen ja järjestämisen sekä tuotteiden kehitystyön tehtävät ja johtamistehtävät, kuin myyntikanavien ja asiakassuhteiden rakentaminen, kehittäminen ja johtaminen. Yritysten tuotteet ovat olleet niin kuluttajille kuin yrityksille suunnattuja ja asiakaskunta on koostunut julkishallinnon toimijoista, yrityksistä ja kuluttajia palvelevista yrityksistä.

Mikaelilla on myös viimeiseltä yli 20 vuodelta kokemus ilmanpuhdistuslaitteiden tuotekehityksen sekä alan tutkimuksen ja kehittämisen parista.

Mikaelilla on kokemusta yrittäjyydestä ja hallitustyöskentelystä useista eri maista Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Hän on myös ollut perustamassa useita yrityksiä useissa eri maissa.

Viimeiset 15 vuotta hän on työskennellyt hallituksen jäsenenä omistamassaan kiinteistösijoitusyhtiö Rentto Oy:ssä.

Koulutus: MBA, The University of Chicago Booth School of Business

Osakkeenomistus:

Mikael Rentto 2 874 370
Rentto Oy (Mikael Rentton määräysvaltayhteisö) 4 365 216

Mikael Rentto on riippumaton yhtiöstä. Ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Risto Lehtimäki, (1965)

Risto on työskennellyt hallitusammattilaisena lähes 15 vuoden ajan ja hänellä on sitä ennen yli 20 vuoden kokemus työskentelystä kansainvälisessä suurteollisuudessa mm. Valmetissa ja Metsossa. Risto on uransa aikana toiminut kaikissa yritystoiminnan keskeisissä funktioissa johtajana niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hänet tunnetaan tuotannon tehostajana, liiketoiminnan kannattavuuden rakentajana, visionäärisenä teollisuusbrändin uudistajana ja menestyksekkäänä tuotteiden ja palvelukonseptien lanseeraajana kansainvälisille markkinoille. Hänellä on vahva asiantuntemus automaation, teollisten prosessien, ohjelmistokehityksen, myynnin, markkinoinnin ja rahoituksen aloilta.

Tällä hetkellä Risto työskentelee hallitusammattilaisena ja yksityissijoittajana. Hän on viiden yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja kuuden yhtiön hallituksen jäsen. Hän on myös pääomasijoitustahojen käyttämä hallitusammattilainen ja neuvonantaja.

Koulutus: DI, Tuotantotalous

Osakkeenomistus: ei omistusta

Risto Lehtimäki on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Sebastian Steuer, (1966)

Sebastianilla on 30 vuoden kokemus kansainvälisestä kaupasta ympäri maailmaa, asiakassuhteiden ja myyntikanavien rakentamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä myynninjohdosta.

Hänellä on hallitustyökokemusta Saksassa, Sveitsissä, UK:ssa, USA:ssa, Kiinassa ja Taiwanissa. Hän on asunut vuodesta 1992 Saksassa ja Sveitsissä ja on Suomen sekä Sveitsin kansalainen.

Tällä hetkellä hän työskentelee kansainvälisen kaupan konsulttina omassa yrityksessä Sveitsissä. Hän on
myös perustanut kaksi sijoitusyhtiötä Sveitsiin, joita tällä hetkellä johtaa.

Koulutus:

KTM / Turun Kauppakorkeakoulu – Ulkomaankaupanlinja

Osakkeenomistus: Ei omistusta

Sebastian Steuer on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.