Pallas Airilla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Pallas Airin lakisääteisenä tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana on 31.12.2023 ja 31.12.2022 päättyneillä tilikausilla toiminut Mauri Eskelinen.