Puhtaasti parempaa hengitysilmaa

Lifa Air Oyj:n First North Growth Market Finland -listautumisanti 30.3.–8.4.2022

Lifa Air Oyj:n (”Lifa Air” tai ”Yhtiö”) hallitus on 12.4.2022 tehnyt päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Yleisö- ja Instituutioannissa (määritelty jäljempänä) 3,40 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 3,06 euroa osakkeelta. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) arviolta 20.4.2022.

Lifa Air on suomalainen teknologiayhtiö ja puhtaan hengitysilman asiantuntija. Lifa Air on edelläkävijä puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä ja valmistamisessa. Lifa Airin kilpailuedut perustuvat yhtiön käyttämiin teknologioihin sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon.

Korkealaatuiset Lifa Air -tuotteet soveltuvat lukuisiin erilaisiin tarpeisiin aina yksityiskäytöstä ammatillisiin käyttötarkoituksiin. Lifa Airilla on yli 30 vuoden kokemus puhtaan hengitysilman ratkaisuista ja maailmanlaajuisen asiakasverkoston palvelemisesta. Lifa Airin tuotteita on myyty yli sataan maahan.

Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen:

Keskeisiä tunnuslukuja

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu 1.1.2021 –

31.12.2021

(Konserni)

1.1.2020 –

31.12.2020

(Konserni)

Liikevaihto 17 829,0* 10 782,7*
Käyttökate (EBITDA) 5 935,3 2 883,9
Käyttökate, % (EBITDA, %) 33,3% 26,7%
Liikevoitto (EBIT) 5 222,9* 2 515,7*
Liikevoitto, % (EBIT, %) 29,3% 23,3%
Tilikauden voitto 4 029,1* 1 981,0*
Nettovelka 5 694,9 3 246,4
Omavaraisuusaste, % 44,2% 21,0%
Nettovelkaantumisaste, % 83,0% 107,8%
Oman pääoman tuotto, % 58,7% 65,8%

*  Tilintarkastettu

Lifa Airin vahvuudet sijoituskohteena

Lifa Airin johdon näkemyksen mukaan seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia:

Kannattava ja voimakasta kasvua tavoitteleva yhtiö

Yhtiön tuotteet ovat laajasti saatavilla tärkeimmillä markkina-alueilla

Tehokas hankinta ja tuotanto

Kansainvälinen asiakaskunta useilla eri toimialoilla

Kilpailukykyiset osittain patentoidut teknologiat ja innovatiivinen tuotekehitys

Megatrendit tukevat Lifa Airin tuotteiden kysyntää

Toimitusjohtajalta

”Lifa Air on suomalainen teknologiayhtiö – puhtaan hengitysilman asiantuntija ja edelläkävijä, jolla on pitkä kokemus puhtaan hengitysilman ratkaisuista. Valmistamamme tuotteet kattavat puhtaan ilman tarpeet terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön soveltuvista hengityssuojaimista aina sisäilman laatua parantaviin tuotteisiin ja ilmanvaihtohygieniatuotteisiin. Tuotteidemme laatu on korkea; tuotteemme ovat niihin soveltuvien standardien mukaisten vaatimusten mukaisia, jonka lisäksi useat tuotteet ovat sertifioituja. Työskentelemme jatkuvasti kehittääksemme uusia tuote- ja materiaali-innovaatioita, jotta asiakkaamme saavat meiltä ominaisuuksiltaan korkealaatuisia tuotteita tulevaisuudessakin.

Meille on suuri kunnia toimia suomalaisen yhteiskunnan terveysturvallisuuden ja kansallisen huoltovarmuuden kannalta tärkeiden tuotteiden kotimaisena kehittäjänä ja valmistajana. Tuotteidemme taustalla on yli 30 vuoden kokemuksen lisäksi omistautunut ja pitkäjänteinen tutkimus- ja tuotekehitystyö, josta erinomaisina esimerkkeinä ovat vuonna 2021 lanseeraamamme kannettava henkilökohtainen 6Gcool-ilmanpuhdistin ja BIOPROT-hanke, jossa olemme mukana ja jonka tavoitteena on kehittää biopohjaisia hengityssuojaimia ja kirurgisia suu-nenäsuojuksia. Näkemyksemme mukaan markkinoilla on tarve erityisesti alemman hintaluokan ilmanpuhdistimille, henkilökohtaisille puhtaan ilman tuotteille sekä FFP2- ja FFP3-hengityssuojaimille, joita käytetään ilmateitse leviäviltä taudeilta ja haitallisilta partikkeleilta suojautumiseen esimerkiksi terveydenhuollossa ja rakennusteollisuudessa.

Strategiamme mukaisesti tavoittelemme keskipitkällä aikavälillä 25–30 prosentin liikevaihdon keskimääräistä vuosittaista kasvuvauhtia (CAGR) ja vähintään 20 prosentin käyttökatemarginaalia (EBITDA, %) ja 40 prosentin omavaraisuusastetta. Kasvutavoitteemme ovat linjassa merkittävien megatrendien kanssa, ja näkemyksemme mukaan koronaviruspandemia oli vain alkusysäys ilmanlaadun tärkeyden tiedostamisessa. Kaupungistuminen ja ilmansaasteet lisäävät tarvetta henkilökohtaiselle suojautumiselle, ja ilmanlaatuun liittyvän sääntelyn tiukentuminen voi tukea liiketoimintamme kasvua. Uskomme vahvasti megatrendien kiihdyttävän tuotteidemme kysyntää.

Olemme ylpeitä osaamisestamme, toimitusvarmuudestamme, tuotteidemme korkeasta laadusta sekä kyvykkyydestämme reagoida nopeastikin muuttuviin olosuhteisiin. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus, innovatiivisuus ja innostuneisuus sekä terveysturvallisuus ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen ovat meitä ja ammattilaisiamme eteenpäin ajavia arvoja. Haluamme olla osaltamme luomassa arvoa, työtä ja terveysturvallisuutta Suomelle ja suomalaisille.”

Vesa Mäkipää

Toimitusjohtaja

First North -listautumisanti 30.3–8.4.2022

Listautumisanti koostuu osakeannista. Yhtiö arvioi keräävänsä osakeannilla noin 10 miljoonan euron bruttovarat. Mikäli osakeanti ylimerkitään, yhtiön hallituksella on oikeus lisätä uusien osakkeiden määrää enintään noin 8 miljoonalla eurolla.

Listautumisannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa yhtiön kasvustrategian tueksi investoimalla markkinointiin ja kansainvälisen myyntiverkoston kasvattamiseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin rakentamiseen.

Listautumisanti koostuu

  • yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja
  • henkilöstöannista yhtiön sekä sen tytäryhtiö Lifa Air Finland Oy Ltd:n työntekijöille, johdolle sekä hallituksen jäsenille sekä
  • instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti.

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii listautumisannin pääjärjestäjänä ja mahdollisen listautumisen jälkeen yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Merkintähinta yleisöannissa ja instituutioannissa

3,40 euroa / osake

Merkintämäärä yleisöannissa

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 250 ja enintään 30 000 tarjottavaa osaketta.

Merkintäpaikka yleisöannissa

Yleisöannin merkintäpaikkana toimii Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/lifaair

  • Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Sitoumuksen myös yhteisön puolesta.
  • Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.
  • Erikseen sovittaessa merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki.

Ankkurisijoittajat

Tietyt EAB Rahastoyhtiö Oy:n ja Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita tietyin tavanomaisin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Osakeantia on enintään 27 miljoonaa euroa. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että niille allokoidaan osakkeita yhteensä noin 4,5 miljoonalla eurolla.

Listautumisannilla kerättävät varat ja varojen käyttö

Lifa Air arvioi keräävänsä osakeannilla noin 10 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki uudet osakkeet merkitään.

Lifa Airin tarkoituksena on käyttää listautumisannissa kerättävät varat pääasiassa yhtiön kasvustrategian tueksi investoimalla markkinointiin ja kansainvälisen myyntiverkoston kasvattamiseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin rakentamiseen.

Lisäksi listautumisannissa kerättäviä varoja on tarkoitus käyttää yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin sekä ehdollisena listautumisannin toteutumiselle toteutettavaan osakekauppaan, jossa yhtiö kasvattaisi omistusosuutensa Lifa Air International Ltd:n osakekannasta 43 prosentista 100 prosenttiin.

Lifa Airin taloudelliset tavoitteet ja tulosennuste

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 25–30 prosentin liikevaihdon keskimääräistä vuosittaista kasvuvauhtia (CAGR). Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2026 mennessä noin 60 miljoonan euron liikevaihto.

Yhtiön liikevaihtotavoite pohjautuu pääosin kannettavien henkilökohtaisten ilmanpuhdistimien kaupalliseen läpimurtoon ja ilmanpuhdistin-tuotesegmentin laajentamiseen edullisempaan hintasegmenttiin. Näitä kahta pääajuria tukee vahvasti näissä käytettävien suodattimien jälkimarkkina, josta tavoitellaan merkittävää osuutta Lifa Airin liikevaihtoon.

Yhtiö tavoittelee myös olennaisesti kasvavaa liikevaihtoa FFP2- ja FFP3-hengityssuojaimien osalta. Yhtiö myös odottaa, että BIOPROT-hankkeen myötä kehitettävien biopohjaisten hengityssuojaimien ja kirurgisten suu-nenäsuojusten myynti tulee kasvamaan nopeasti niiden myynnin aloittamisen jälkeen. Yhtiön tavoitteena on aloittaa biopohjaisten hengityssuojaimien ja kirurgisten suu-nenäsuojuksien myynti vuoden 2024 loppuun mennessä.

Keskipitkällä aikavälillä yhtiö tavoittelee vähintään 20 prosentin käyttökatemarginaalia (EBITDA, %) ja 40 prosentin omavaraisuusastetta.

Yhtiön osinkopolitiikkana on lyhyellä aikavälillä osingonjaon sijasta priorisoida kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen rahoittamista Lifa Airin strategian mukaisesti, mutta keskipitkällä aikavälillä yhtiö näkee myös osinkojen jakamisen yhtenä vaihtoehtona.

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkaa: 30.3.2022 kello 9.30
Listautumisannin merkintäaika päättyy: 8.4.2022 kello 16.30
Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikasintaan: 6.4.2022 kello 16.30
Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio): 12.4.2022
Tarjottavat osakkeet kirjataan arvo-osuustilille (arvio): 19.4.2022
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio): 20.4.2022

Tutustu huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään Lifa Airin kasvuesitteeseen ja listautumisannin ehtoihin!

Tiedotteet