Markkinatrendit

Tietoisuus puhtaan ilman merkityksestä on kasvanut  ja markkinatrendit tulevat näkemyksemme mukaan lisäämään tuotteidemme kysyntää.

Ilmanlaadun merkitys korostuu jatkuvasti

Kaupungistuminen

Infektioiden vähentäminen

Tiukentuva regulaatio

Toimitilojen energiatehokkuuden parantaminen

ESG- ja vastuullisuusnäkökulmien korostuminen

Toimimme markkinoilla, joiden odotetaan kasvavan nopeasti

Kilpailuetumme perustuu käyttämiimme teknologioihin sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon.

Pallas Airin kilpailijat sekä hengityssuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojusten että ilmanpuhdistimien markkinoilla voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: erikoistuneisiin yrityksiin sekä suuriin monikansallisiin generalisteihin, jotka kilpailevat Pallas Airin liiketoiminta-alueiden lisäksi lukuisilla toisilla markkinoilla.

Ilmanpuhdistimet

Vuonna 2020 ilmanpuhdistimien globaali markkina oli noin 12,4 miljardia dollaria vuosittaisella liikevaihdolla mitattuna. Ilmanpuhdistimien markkinan arvioidaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina.

1) Lähde: Air Purifier Market Research and Analysis, 2021 – Trends, Growth Opportunities and Forecasts to 2028, VPA Research

Ilmanvaihtohygieniatuotteet

Pallas Airin tarjoamaa laajaa valikoimaa erilaisia harjakoneita käytetään pääosin ravintoloiden rasvanpoistokanavistojen sekä teollisuuden suurempien ja pidempien poistoilmakanavien ja prosessiputkien puhdistukseen. Yhtiön tarjoamien harjakoneiden potentiaalinen kysyntä on Pallas Airin johdon näkemyksen mukaan korkea etenkin ravintoloiden suuresta määrästä johtuen, ja esimerkiksi pelkästään Yhdysvalloissa on yli miljoona ravintolaa3. Rasvanpoistokanavistoihin kerääntyneet epäpuhtaudet muodostavat paloriskin, ja useissa maissa lainsäädäntö velvoittaa puhdistamaan rasvanpoistokanavistot määräajoin.

3 FinancesOnline: Number of Restaurants in the US 2022/2023: Statistics, Facts, and Trends (https://financesonline.com/number-of-restaurants-in-the-us/)