Markkinatrendit

Tietoisuus puhtaan hengitysilman merkityksestä on kasvanut koronaviruspandemian myötä. Koronaviruspandemia toimi alkusysäyksenä ilmanlaadun tärkeyden tiedostamisessa ja markkinatrendit tulevat näkemyksemme mukaan lisäämään tuotteidemme kysyntää.

Koronaviruspandemia on vain alkusysäys ilmanlaadun tärkeyden tiedostamisessa

Huoltovarmuuden varmistaminen

Valtiot ja järjestöt ovat alkaneet valmistautua tulevaisuuteen mm. suuremmilla hengityssuojaimien ja muiden tarvikkeiden varastoilla1.

Kaupungistuminen ja ilmansaasteet

Noin 99% maailman väestöstä asuu paikoissa, joissa ilman saasteisuus ylittää WHO:n rajat2.

Henkilökohtaisen suojauksen vaatimukset

Lisääntyvä tietoisuus ilmansaasteista ja ilmateitse leviävistä tartunnoista lisää hengityssuojaimien ja muiden henkilökohtaisten ilmanpuhdistuslaitteiden kysyntää3.

Tiukentuva sääntely

Euroopan komission4 tavoitteena on vähentää ilmansaasteiden aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia 55 %:lla vuoteen 2050 mennessä. Hongkongissa on mm. vaatimukset, jotka liittyvät ilmanvaihtoon tai ilmanpuhdistimen asentamiseen ruokaravintoloihin5.

1) Euroopan komissio, Terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomainen (HERA): valmiina tuleviin terveysuhkiin, 2021; 2) Air Purifier Market Research and Analysis, 2021 – Trends, Growth Opportunities and Forecasts to 2028, VPA Research ja Top Level Market Overview of Global Face Masks Market, Frost & Sullivan, 2021; 3) Maailman terveysjärjestö – WHO julkaisee maakohtaisia ​​arvioita ilmansaastealtistumisesta ja terveysvaikutuksista; 4) Euroopan komission Zero Pollution Vision 2050; 5) Elintarvike- ja ympäristöhygieniaosasto – Hongkongin erityishallintoalueen hallitus

Toimimme markkinoilla, joiden odotetaan kasvavan nopeasti

Kilpailuetumme perustuu käyttämiimme teknologioihin sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon.

Koronaviruspandemia on vauhdittanut toimintamarkkinoidemme kasvua, mutta näkemyksemme mukaan koronaviruspandemia on vain alkusysäys ilmanlaadun tärkeyden tiedostamisessa.

Pallas Airin kilpailijat sekä hengityssuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojusten että ilmanpuhdistimien markkinoilla voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: erikoistuneisiin yrityksiin sekä suuriin monikansallisiin generalisteihin, jotka kilpailevat Pallas Airin liiketoiminta-alueiden lisäksi lukuisilla toisilla markkinoilla.

Ilmanpuhdistimet

Vuonna 2020 ilmanpuhdistimien globaali markkina oli noin 12,4 miljardia dollaria vuosittaisella liikevaihdolla mitattuna. Ilmanpuhdistimien markkinan arvioidaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina.

1) Lähde: Air Purifier Market Research and Analysis, 2021 – Trends, Growth Opportunities and Forecasts to 2028, VPA Research

Hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojaimet

Hengityssuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojainten markkina voidaan jakaa karkeasti kolmeen segmenttiin: kirurgisiin suu-nenäsuojaimiin, kertakäyttöisiin hengityssuojaimiin ja uudelleenkäytettäviin hengityssuojaimiin.

2) Lähde: Top Level Market Overview of Global Face Masks Market, Frost & Sullivan

Ilmanvaihtohygieniatuotteet

Pallas Airin tytäryhtiön Lifa Airin tarjoamaa laajaa valikoimaa erilaisia harjakoneita käytetään pääosin ravintoloiden rasvanpoistokanavistojen sekä teollisuuden suurempien ja pidempien poistoilmakanavien ja prosessiputkien puhdistukseen. Yhtiön tarjoamien harjakoneiden potentiaalinen kysyntä on Pallas Airin johdon näkemyksen mukaan korkea etenkin ravintoloiden suuresta määrästä johtuen, ja esimerkiksi pelkästään Yhdysvalloissa on yli miljoona ravintolaa3. Rasvanpoistokanavistoihin kerääntyneet epäpuhtaudet muodostavat paloriskin, ja useissa maissa lainsäädäntö velvoittaa puhdistamaan rasvanpoistokanavistot määräajoin.

3 FinancesOnline: Number of Restaurants in the US 2022/2023: Statistics, Facts, and Trends (https://financesonline.com/number-of-restaurants-in-the-us/)