Puhtaan ja terveellisen ilman edelläkävijä

Yhtiön lyhyen aikavälin tärkein tavoite on kannattavuuskäänteen aikaansaaminen vuosien 2024 ja 2025 aikana. Kannattavuuskäänne toteutetaan kulusopeutuksilla, yhdistymisen tuomien synergiaetujen saavuttamisella, toimitusketjun kehittämisellä sekä kannattavalla kasvulla.

Keskipitkällä aikavälillä yhtiö tavoittelee liiketoimintansa kannattavaa kasvattamista. Yhtiö on asettanut strategiakaudelle 2024–2028 viisi kulmakiveä, joilla päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet on tarkoitus saavuttaa

Strategiamme

Strategiset kulmakivet

Kasvu kansainvälisillä markkinoilla

Kannattavuuden kehittäminen tuoteperheittäin

Palveluliiketoiminnan kasvattaminen

Patentoidut huippuluokan teknologiat

Kasvua tukevat yritysostot

Strategiset fokusalueet tuoteryhmittäin

Ilmanpuhdistimet

Ilmanpuhdistimissa yhtiö tavoittelee kannattavaa ja hallittua kasvua, missä avainasemassa ovat niin kotitalouksille, toimistoihin ja julkisiin tiloihin soveltuvat ilmanpuhdistimet kuin vaativiin kohteisiin soveltuvat ja korkeaa suodatustehokkuutta tarjoavat ilmanpuhdistimet. Yhtiön nykyinen tuotevalikoima mahdollistaa valittujen asiakassegmenttien entistä laajemman ja tehokkaamman palvelun.

Energiatehokkaat ratkaisut

Pallas Airin laitteiden avulla teollisuuden asiakkaat voivat energiatehokkaasti poistaa tiloistaan monia eri sisäilman epäpuhtauksia kuten pölyhiukkasia, nanokokoisia partikkeleita, haitallisia kaasuja ja eloperäisiä bakteereja. Puhdistettu ilma voidaan kierrättää takaisin tiloihin, mikä johtaa säästöihin energiakustannuksissa. Ainutlaatuiset ilmanpuhdistusjärjestelmät tarjoavat korkean sisäilmalaadun moniin käyttökohteisiin kuten hitsaus- ja koneistushalleihin, logistiikan jakelukeskuksiin, varastoihin ja julkisiin tiloihin.

Ilmanvaihtohygieniatuotteet

Ilmanvaihtohygieniatuotteiden tuoteperheeseen kuuluu laaja valikoima ammattilaiskäyttöön suunnattuja harjakoneita, alipaineistajia sekä kuvaamiseen ja tutkimiseen käytettäviä ilmanvaihtokanavien kamerarobotteja ja kuvauslaitteita. Pallas Airin tavoitteena on tuotannon tehostaminen, tuotteiden tunnettuuden lisääminen keskeisimmissä asiakassegmenteissä ja jakelukanavien kehittäminen. Lisäksi yhtiö kartoittaa tuotesegmenttiin läheisesti liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Markkinatrendit tukevat kasvuamme

Kaupungistuminen ja ilmansaasteet

Tiukentuva regulaatio