6 puhdasta syytä sijoittaa Pallas Airiin

1

Meillä on kilpailukykyiset osittain patentoidut teknologiat ja innovatiivinen tuotekehitys

 • Meillä on innovatiivinen tuotekehitystiimi ja pitkä kokemus yhteistyöstä erilaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.
 • Uudet innovaatiomme ovat meille tärkeä kilpailuetu, jota suojaavat sekä patentit vireillä olevat patenttihakemukset.

2

Yhtiön tuotteet ovat laajasti saatavilla tärkeimmillä markkina-alueilla

 • Ilmanpuhdistimemme ovat monikäyttöisiä, tehokkaita ja muotoilultaan palkittuja.
 • Tuotteemme ovat laajasti saatavilla vähittäiskaupan sekä kansainvälisten jakelijoiden, suoramyynnin ja verkkokaupan kautta.
 • Toimitamme tuotteitamme myös suoraan loppukäyttäjille, kuten sairaaloille, kouluille, palveluyrityksille, rakennusliiketoiminnalle ja teollisuudelle,

3

Kansainvälinen asiakaskunta useilla eri toimialoilla

 • Asiakaskuntamme on kansainvälinen ja tuotteitamme on myyty jo yli sataan maahan.
 • Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä useilta eri toimialoilta, kuten terveydenhuolto-, liikenne- ja matkailualalta, julkishallinnon toimijoita, vähittäiskaupan alalla toimivia yrityksiä sekä kuluttaja-asiakkaita.

4

Tehokas hankinta ja tuotanto

 • Hankimme käyttämämme materiaalit, komponentit ja valmiit tuotteet tuotesegmentistä riippuen Aasiasta ja Euroopasta.
 • Valvomme kansainvälisesti toimivan alihankkijaverkostomme avulla tuotteiden, materiaalien sekä komponenttien laatua ja toimitusvarmuutta.
 • Lisäksi varmistamme paikan päällä, että valmistus tapahtuu edullisesti, mutta vastuullisesti.

5

Megatrendit tukevat tuotteidemme kysyntää

 • Kaupungistuminen, ilmansaasteet, väestön ikääntyminen ja kasvanut tietous terveellisen sisäilman merkityksestä tulevat vaikuttamaan tuotteiden kysyntään.
 • Yli 99% maailman väestöstä elää WHO:n mukaan alueilla, joilla ilmansaasteiden määrä on epäterveellinen.
 • Kansainvälisesti regulaatiot hengitysilman puhtaudelle tulevat kiristymään.

6

Olemme energiatehokkaan ilmanpuhdistuksen edelläkävijä

 • Meillä on yli 30:n vuoden kokemus kansainvälisesti puhtaan sisäilman tuotteistamisesta.
 • Vuonna 2020 ilmanpuhdistimien globaali markkina oli noin 12,4 miljardia dollaria vuosittaisella liikevaihdolla mitattuna. Ilmanpuhdistimien markkinan arvioidaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina.