Taloudelliset tavoitteet ja tulosennuste

Yhtiön keskipitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on saavuttaa noin 20–25 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoteen 2028 mennessä, joka jakautuisi liiketoiminta-alueittain siten, että ilmanpuhdistimet muodostaisivat noin 40 prosenttia, energiatehokkaat ratkaisut noin 40 prosenttia ja ilmanvaihtohygieniatuotteet noin 20 prosenttia liikevaihdosta. Kasvutavoitteet on tarkoitus saavuttaa orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun yhdistelmällä.

Käyttökatteen keskimääräinen tavoitetaso on 15 prosenttia liikevaihdosta strategiakaudella vuodesta 2026 lähtien. Yhtiö pyrkii pitämään omavaraisuusasteensa yli 35 prosentissa.

Esitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

Osinkopolitiikka

Yhtiön osinkopolitiikkana on lyhyellä aikavälillä osingonjaon sijasta priorisoida kasvun ja liiketoiminnan kehittämisen rahoittamista yhtiön strategian mukaisesti, mutta keskipitkällä aikavälillä yhtiö näkee myös osinkojen jakamisen yhtenä vaihtoehtona.